Page 10 - KRIZMATANITIM_2019_v1
P. 10

KY KY KY KY          KY KY            KY KY             KY KY   ULUSAL YOĞUN BAKIM İZLEME SİSTEMİ

 KY KY             KY              KY              KY    Ulusal Yoğun Bakım İzleme Sisteminin temel

 KY KY amacı, ülkedeki bütün beyin ölümlerini        KY              KY
                 KY

    izleyerek organ bağışının ve buna bağlı organ
    naklinin sayısını artırmaktır.

    Türkiye’de yaklaşık 23.605 ventilatörlü yoğun
 KY KY             KY              KY              KY
    bakım yatağı bulunmaktadır. Beyin Ölümü
    tespit oranı ise %9,15. Sistemin amacı, yoğun

    bakımda yatan hastaların beyin ölüm seyrini
 KY KY             KY              KY              KY
    izlemek ve beyin ölümü gerçekleşmiş hastaları

    tespit edebilmektir.

    Sistem, 2 modülden oluşmaktadır;
 KY KY             KY              KY              KY
     • Hasta Koma Skor Modüllü (Glasgow
       Koma Skoru): Yoğun bakım

       ünitelerinde, yoğun bakım doktoru
 KY KY             KY              KY              KY
       tarafından tüm hastalar Glasgow Koma
       Skorları kriteri kullanarak puanlanır.

     • Uyarı Sistemi: Beyin ölümü tanısı
 KY KY             KY              KY              KY
       konan hastanın bilgilerini Organ ve

       Doku Nakil Bilgi Sistemine ve sistemde

       tanımlı ilgili koordinatörlere SMS, E-
       Posta yoluyla uyarı olarak bildirimde
 KY KY             KY              KY              KY
       bulunur.


       Sistem, Ulusal Organ ve Doku Nakil Bilgi
 KY KY             KY              KY              KY
       Sistemi ile entegredir.

                                   Sistem Kullanımı;

                                     •  Kurum  : T.C. Sağlık Bakanlığı
 KY KY             KY              KY     •  Kullanım : 2011 – Devam ediyor
                                              KY
                                     •  Merkez – Kullanıcı :
                                        o  1.500 doku kaynağı merkezi
                                        o  124 nakil merkezi
                                        o  9 bölge koordinasyon merkezi
                                        o  1 ulusal koordinasyon merkezi
 KY KY             KY              KY              KY
                                        o  4.500 kullanıcı


                                   Sistemde Kullanılan Teknolojiler;
                                     •  Microsoft Visual Studio.NET
 KY KY             KY              KY     •  Microsoft AJAX Controls
                                              KY
                                     •  Oracle 11g
                                     •  Web Based
                                     •  XML Web Services

 KY KY             KY              KY              KY
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15