Page 6 - KRIZMATANITIM_2019_v1
P. 6

KY KY KY KY          KY KY            KY KY             KY KY

      ULUSAL ORGAN VE DOKU BİLGİ
 KY KY             KY              KY              KY
      SİSTEMİ       Türkiye'de Organ ve Doku Nakli
 KY KY             KY              KY              KY
       Yönetmeliği 1 Haziran 2000 'de
       yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle organ
       nakil yasası oluşmuştur. Kurulan

 KY KY             KY              KY              KY
       Ulusal Koordinasyon Merkezi (UKM),

       organ nakil ve dağıtımını yaymak için
       Ulusal Organ ve Doku Bilgi Sistemi’ni

       oluşturmuştur.
 KY KY             KY              KY              KY
       Şu anda UKM, canlı ve kadavrik donör
       ile günlük organ nakli faaliyetlerini

       izlemekle sorumludur. Nihai hedefi,
 KY KY             KY               KY             KY
       organ bağışı miktarını artırmak ve

       bağışlanan organların kurallara uygun

       bir şekilde ihtiyaç sahiplerine
 KY KY             KY              KY              KY
       dağıtmaktır.

       Söz konusu amaç doğrultusunda, web
                               Sistemin Amacı
       tabanlı bir sistem geliştirilmiş ve
                                              KY
 KY KY             KY              KY   •  Adil ve zamanında tahsis yoluyla donör
       kullanıma açılmıştır. Sistem
                                     organlarının etkin kullanımını sağlamak
       uluslararası standartlara (UNOS,
                                   •  Hasta bekleme listesine uygun olarak
       Eurotrans) uygun olarak                   uygun veri toplamak, saklamak, analiz
                                              KY
 KY KY   hazırlanmıştır.   KY              KY     etmek ve yayınlamak, organ eşleştirme ve
                                     nakil işlemini takip etmek
       Bu sistem, sekiz farklı organ ve            •  Nakil için organ sayısını artırmak amacıyla
       dokunun bekleme listesi ile hasta,             ilgili kişi ve kuruluşları bilgilendirmek
       donör ve nakil süreçlerini kapsar. Bu
 KY KY             KY              KY              KY
       doku ve organlar şunlardır;

        1. Böbrek                   Sistem Kullanımı;

 KY KY     2. Karaciğer   KY              KY •  Kurum : T.C. Sağlık Bakanlığı KY
                                 •  Kullanım : 2010 – Devam ediyor
        3. Kalp                      •  Merkez – Kullanıcı :
        4. Akciğer                        o  1.500 doku kaynağı merkezi
                                     o  124 nakil merkezi
        5. Pankreas                        o  9 bölge koordinasyon merkezi
                                              KY
 KY KY             KY              KY     o  1 ulusal koordinasyon merkezi
        6. İnce Barsak                      o  4.500 kullanıcı
        7. Kalp Kapağı
                                Sistemde Kullanılan Teknolojiler;
        8. Kornea
 KY KY             KY              KY •  Microsoft Visual Studio.NET  KY
                                 •  Microsoft AJAX Controls
                                 •  Oracle 11g
                                 •  Web Based
                                 •  XML Web Services
 KY KY             KY              KY              KY
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11