Page 9 - KRIZMATANITIM_2019_v1
P. 9

KY KY KY KY          KY KY            KY KY             KY KY                                     ULUSAL DİYALİZ BİLGİ YÖNETİM
                                     SİSTEMİL ORGAN ÇAPRAZ
 KY KY             KY              KY              KY

                                      EŞLEŞTİRME SİSTEMİ (TODS-C)

                                  Periton Diyaliz ve Hemodiyaliz

                                              KY
 KY KY             KY              KY  hastalarının hasta demografik bilgileri

                                  ile seans bilgilerini, laboratuvar test
                                  sonuçlarını kayıt altına alan ve Kt/V
                                  sonuçlarını Daugirdas formülüne göre
 KY KY             KY              KY              KY
                                  hesaplayan sistemdir.


                                  Sistemin amacı; diyaliz hastalarının,
                                  diyaliz merkezlerinin tıbbi ve idari

 KY KY             KY              KY              KY
                                  takibi, denetlenmesi ve Organ ve Doku

                                  Nakli eşleştirmesi için gerekli olan

                                  Diyaliz Puanının tespitini sağlamaktır.
 KY KY             KY              KY              KY
                                  Ayrıca, Organ ve Doku Nakil Bilgi

                                  Sistemi ile çapraz sorgu yaparak diyaliz
     Sistem Kullanımı;
                                  tedavisi kesilmiş hastaların nakil olup
                 KY
                                              KY
 KY KY   •  Kurum  : T.C. Sağlık Bakanlığı       KY  olmadığı kontrolü yapılmaktadır. Bu
       •   Kullanım : 2011 – Devam ediyor
       •  Merkez – Kullanıcı :               sayede kayıt dışı böbrek nakillerin
          o  1.000 diyaliz merkezi
          o  81 il Sağlık müdürlüğü           yapılmasının önüne geçilmektedir.
          o  2.500 kullanıcı
 KY KY             KY              KY              KY

     Sistemde Kullanılan Teknolojiler;

       •  Microsoft Visual Studio.NET
       •   Microsoft AJAX Controls
       •  Oracle 11g
 KY KY             KY              KY              KY
       •   Web Based
       •  XML Web Services KY KY             KY              KY              KY
 KY KY             KY              KY              KY
 KY KY             KY              KY              KY
 KY KY             KY              KY              KY


 KY KY             KY              KY              KY
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14