Page 7 - KRIZMATANITIM_2019_v1
P. 7

KY KY KY KY          KY KY            KY KY             KY KY
                                     ULUSAL ORGAN ÇAPRAZ EŞLEŞTİRME
 KY KY             KY              KY     SİSTEMİ      KY                                 Sistem, Ulusal Organ ve Doku Bilgi
 KY KY             KY              KY              KY
                                 Sistemi ile entegre halde
                                 çalışmaktadır.

                                 Bu sistemin amacı, böbrek ve karaciğer
 KY KY             KY              KY              KY
                                 hasta alıcılarına organ veremeyen

                                 hasta yakını vericileri, ulusal kriterlere

                                 uygun olarak çapraz yöntemle

                                              KY
 KY KY             KY              KY eşleştirerek uygun alıcıları belirlemek
        –                         ve nakil olasılıklarını ortaya
                                 çıkarmaktır.

 KY KY             KY              KY Alıcı-vericiye ait kan grubu, doku tipi,
                                              KY
                                 fiziksel özellikler gibi kriterler baz
                                 alınarak eşleştirmelerin yapılması ve

                                 eşleştirme sonuçlarının merkezlerin
 KY KY             KY              KY              KY

                                 değerlendirmesine sunulması

   Sistem Kullanımı;                      hedeflenmektedir.

     •  Kurum  : T.C. Sağlık Bakanlığı
 KY KY             KY              KY              KY
     •  Kullanım : 2019 – Devam ediyor
     •  Merkez – Kullanıcı :
        o  124 nakil merkezi
        o  9 bölge koordinasyon merkezi
        o  1 ulusal koordinasyon merkezi
        o
 KY KY       1.000 kullanıcı  KY           KY              KY

   Sistemde Kullanılan Teknolojiler;

     •  Microsoft Visual Studio.NET
     •  Microsoft AJAX Controls
 KY KY             KY              KY              KY
     •  Oracle 11g
     •  Web Based
     •  XML Web Services


 KY KY             KY              KY              KY
 KY KY             KY              KY              KY
 KY KY             KY              KY              KY


 KY KY             KY              KY              KY
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12